Pomoc materialna dla uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Płocku
Dostępne dla uczniów stypendia dzielą się na trzy główne kategorie:
ustawowe
miejskie
zasiłek szkolny
Dokładny regulamin oraz zasady i warunki przyznawania stypendiów znajdą państwo na stronie internetowej Zarządu Jednostek Oświatowych, pod adresem:
www.zjo.lo.pl
Powrót