W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, w oczekiwaniu na rodzica, opiekuna, bądź inną osobę uprawnioną do odebrania dziecka ze szkoły, wychowankowie pozostają
pod opieką świetlicy.
W SOSW nr 1 funkcjonują dwie świetlice:

Świetlica Szkolna
oraz
Świetlica Rewalidacyjna
GODZINY PRACY
ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Poniedziałek:
700 - 1130

1230 - 1530
Wtorek:
700 - 1140

1230 - 1600
Środa:
700 - 1040
1140 - 1530
Czwartek:
700 - 1600
Piątek:
700 - 1015

1100 - 1535
GODZINY PRACY
ŚWIETLICY REWALIDACYJNEJ

Poniedziałek:

630 - 1630
Wtorek:


630 - 1630

Środa:

630 - 1630

Czwartek:

630 - 1630

Piątek:

630 - 1630
Powrót