Warunki nauki:
Nasz Ośrodek posiada doskonalą bazę socjalną i dydaktyczną. Do dyspozycji uczniów są:
Baza:
stołówka
sala gimnastyczna
siłownia
boisko szkolne
dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu
pracownia logopedyczna
pracownia do zajęć technicznych
sale do zajęć rewalidacyjnych
biblioteka
klasy wyposażone w sprzęt multimedialny
sala integracji sensorycznej
dwie świetlice szkolne
internat na 55 miejsc
dwa samochody dowożące dzieci
Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
Placówka obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieci ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej z terenu miasta i spoza niego.

Zajęcia w SOSW Nr1 są realizowane w formie klasowo-lekcyjnej i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (prowadzonych na terenie szkoły). Zajęcia są też realizowane w postaci nauczania indywidualnego (w szkole lub domu rodzinnym).
Oferta edukacyjna:
zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów,
zajęcia rewalidacyjne (usprawniające, kompensujące, stymulujące)
zajęcia logopedyczne
gimnastyka korekcyjna
SKS
zajęcia na kołach zainteresowań
Organizacja:

W skład Ośrodka wchodzą:
Szkoła Podstawowa Nr 9
Gimnazjum Nr 7
Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
Internat
Powrót