Rekrutacja
Poniżej, zamieszczamy listę dokumentów wymaganych w celu przyjęcia Państwa dziecka do naszej placówki:


Przypominamy: nabór Uczniów do SOSW Nr 1 trwa przez cały rok - bez terminów składania podań, rejestracji, ani innych form ograniczających możliwość przyjęcia Państwa dziecka do naszego Ośrodka.

Nasi Uczniowie są dla nas najważniejsi, dlatego jeśli Państwa dziecko ma problemy z nauką i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to nasz Ośrodek jest dla niego idealnym wyborem!
aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
o potrzebie  kształcenia specjalnego
podanie rodzica o przyjęcie dziecka do szkoły (internatu)
skierowanie organu prowadzącego (wydawane przez Urząd Miasta Płocka)
Powrót
Podstawą przyjęcia dziecka do szkół Ośrodka
jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

lub

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Rodzice dzieci z Płocka składają dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Płockiem składają wniosek o skierowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania starostwie powiatowym.

We wniosku wpisują szkołę, do której chcieliby zapisać dziecko oraz dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Skierowanie zostaje wydane przez Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka.

Dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną są przyjmowane i mogą uczestniczyć w zajęciach od 3 do 25 roku życia.