Rozwój aktywności uczniów
poprzez formy artystyczne
1. Program artystyczny
przygotowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Płocku
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku
w dniu 30.09.2014 r.
Powrót
Z uwagi na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego odbywają się zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, który znajduje się w Płocku przy ulicy Gradowskiego 24.

Częste kontakty i wzajemna współpraca specjalistów obydwu placówek zrodziła pomysł zorganizowania występu artystycznego przygotowanego przez dzieci i młodzież z SOSW Nr 1 pod hasłem „Inni, a jednak tacy sami.”

Poprzez muzykę, śpiew i taniec dzieci niepełnosprawne mogą rozwijać swoje indywidualne zdolności. Dzięki takim (m.in.) działaniom osoby z dysfunkcjami w różnym zakresie, mają możliwość integrowania się ze społeczeństwem, a społeczeństwo jednocześnie, ma okazję dostrzec i docenić ich umiejętności, możliwości i indywidualne talenty.

Nasi uczniowie zaprezentowali inscenizację „Serce Elfa”, przedstawienie „Wilki dwa - oblicze dobra
i zła” oraz występ Orkiestry pod kierunkiem pana Krzysztofa Szloma.
2. Parafia św. Mikołaja w Gąbinie
16.11.2014 r.
W czasie Mszy świętej , swoje umiejętności i możliwości, zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Płocku, w przygotowanym przez siebie programie artystycznym.

Była to inscenizacja pt. „Serce Elfa” opowiadająca o powstaniu Płocka, a także występ orkiestry pod kierunkiem pana Krzysztofa Szloma.

Jako pierwszy wystąpił zespół „Nasze Gwiazdy”, który przedstawił inscenizację muzyczno-ruchową pt. „Serce Elfa”. Scenariusz powstał na motywach legendy o powstaniu Płocka. Jest to opowieść o szlachetnym Janie i jego rodzinie, której los nie szczędził trosk. Pomagały im Elfy, które uratowały życie Janowego syna, zranionego przez wilki. Nazwano go Połoczycem

Na wzgórzu królowej Tumis, Połoczyc wzniósł gród warowny - miasto Płock. Trwa ono po dziś dzień i trwać będzie, dopóki istnieje choćby jedno szlachetne serce.

Uczniowie, którzy wykazują talenty muzyczne tworzą orkiestrę pod kierunkiem pana Krzysztofa Szloma. Zaprezentowali oni dwa utwory Piotra Czajkowskiego: „Taniec rosyjski” i „Taniec chiński” oraz fragment opery „Carmen” Georgesa Bizeta, w nietypowej interpretacji instrumentalnej, z wykorzystaniem technik muzycznych Carla Orffa.
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - 18.11.2014;
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - 7.12.2014
Nasi uczniowie zaprezentowali inscenizację muzyczno-ruchową „Serce Elfa” oraz występ Orkiestry pod kierunkiem pana Krzysztofa Szloma, a także przestawienie „Wilki dwa - oblicze dobra i zła.”

Ich występy ukazały, jak prawdziwe są słowa małżeństwa Florens i Eliasa Katz: „dla człowieka, który nie może mówić sztuka stanowi język sam w sobie”.

Każdy z występów wzbudził szczere uznanie i podziw publiczności. Dzieci otrzymały słodycze i aplauz odbiorców.
Bogusława Rogulska