W Gimnazjum Nr 7,
w roku 2016/2017, dla uczniów powstały następujące koła zainteresowań:
W Szkole Podstawowej Nr 9, w roku
2016/2017, dla uczniów prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne:
oraz zajęcia rozwijające zainteresowania
humanistyczne
matematyczne
biblijne
informatyczne
techniczne
ekologiczne
redakcyjne
językowe (języka rosyjskiego)
teatralne
recytatorskie
fotograficzne
matematyczne (kl. VI)
humanistyczne (kl. VI)
plastyczne
informatyczne
muzyczne
taneczne
fotograficzne
sportowe
muzyczno - ruchowe
czytelnicze
recytatorskie