W Gimnazjum Nr 7, uczniowie objęci są nauką następujących przedmiotów:
język polski
język obcy nowożytny (angielski lub rosyjski)
muzyka
plastyka
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia artystyczne
zajęcia techniczne
wychowanie do życia w rodzinie
W Szkole Podstawowej Nr 9, uczniowie objęci są nauką następujących przedmiotów:
zajęcia edukacyjne
edukacja wczesnoszkolna
kształcenie zintegrowane
funkcjonowanie w środowisku
plastyka
technika
wychowanie fizyczne
religia
muzyka z rytmiką
przyroda
język polski
matematyka
historia i społeczeństwo
muzyka
informatyka
zajęcia komputerowe
zajęcia z wychowawcą
język obcy nowożytny (j. rosyjski)
wychowanie do życia w rodzinie
Powrót
uczniowie z lekkim upośledzeniu umysłowym:
 
 
1.
Funkcjonowanie w środowisku - 5 godzin
2.
Plastyka                                    - 5 godzin

           "kolorowy świat"
           - plastyka z elementami przyrody i geografii - 2 godziny
           "z kredką przez historię"
           - plastyka z elementami historii - 2 godziny
3.
Technika -                                     - 5 godzin

            "z linijką i myszką na ty" - 3 godziny
            - technika z elementami informatyki i matematyki
4.
Muzyka z rytmiką                      - 3 godziny
5.
Wychowanie fizyczne                 - 4 godziny
6.
Religia                                       - 2 godziny
7.
Zajęcia rewalidacyjne:

                       * gimnastyka korekcyjna

                       * logopedia

                       * rewalidacja

                       *zajęcia wspierające rozwój ruchowy

                       * zajęcia muzyczno-ruchowe
Strona główna
uczniowie z niepełnosprawnością umysłową
w stopniu umiarkowanym:
 

Powrót
Powrót