Gimnazjum Nr 7 prowadzi następujące zajęcia edukacyjne w klasach:
1.
Funkcjonowanie w środowisku - 5 godzin
2.
Plastyka                                    - 5 godzin

           "kolorowy świat"
           - plastyka z elementami przyrody i geografii - 2 godziny
           "z kredką przez historię"
           - plastyka z elementami historii - 2 godziny
3.
Technika -                                     - 5 godzin

            "z linijką i myszką na ty" - 3 godziny
            - technika z elementami informatyki i matematyki
4.
Muzyka z rytmiką                      - 3 godziny
5.
Wychowanie fizyczne                 - 4 godziny
6.
Religia                                       - 2 godziny
7.
Zajęcia rewalidacyjne:

                       * gimnastyka korekcyjna

                       * logopedia

                       * rewalidacja

                       *zajęcia wspierające rozwój ruchowy

                       * zajęcia muzyczno-ruchowe
Powrót
Dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym
Strona główna