W ramach działań terapeutycznych w naszym Ośrodku odbywają się:
Terapie w SOSW Nr 1
zajęcia rewalidacyjne (usprawniające, kompensujące, stymulujące)
zajęcia logopedyczne
gimnastyka korekcyjna
zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (SI)
zajęcia socjoterapeutyczne
biblioterapia
Wszystkie typy zajęć prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Powrót