Drodzy Rodzice!

Jeśli macie dziecko, w wieku od 3 do 25 lat, zapraszamy do skorzystania z oferty zespołów rewalidacyjno-wychowawczych
na terenie SOSW nr 1 w Płocku!
Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

w SOSW Nr 1 w Płocku
Powrót
Jedyne wymagane dokumeny to:
PROWADZIMY ZAJĘCIA GRUPOWE ORAZ ZAJĘCIA
INDYWIDUALNE NA TERENIE DOMU DZIECKA!

ZAPEWNIAMY:
Orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej ze wskazaniem na grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ,
BOGATY WACHLARZ METOD PRACY,
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ,
ODPOWIEDNIO WYPOSAŻONE SALE,
ŚWIETLICĘ REWALIDACYJNĄ,
STOŁÓWKĘ,
BUS SZKOLNY.