W tygodniu nasz internat
staje się drugim domem dla uczniów, uczęszczających do szkoły
podstawowej i gimnazjum.

To miejsce, w którym dzieci relaksują się, odpoczywają oraz pod troskliwym okiem wychowawców uczą się i odrabiają lekcje. W internacie wychowankowie rozwijają także swoje zainteresowania oraz poznają zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Biorą udział w licznych przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i prozdrowotnym.

By zapewnić wszechstronny rozwój wychowawcy współpracują z wieloma instytucjami o charakterze kulturalno-oświatowym m. in.: z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży „Chotomek”, z Domem Kultury, z muzeami, z Liceum Ogólnokształcącym im.  St. Małachowskiego, z Teatrem Dramatycznym. Biorą udział w licznych imprezach organizowanych na terenie miasta Płock. Wszyscy wychowawcy starają się stworzyć w internacie domową atmosferę oraz zapewnić prawidłowe relacje między wychowankami oparte na wzajemnym zaufaniu i tolerancji.


Istotną formą aktywności wychowawców i uczniów Internatu jest współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego w postaci teatru integracyjnego. W poniedziałki po południu pięcioosobowa grupa wychowanków Internatu uczęszcza wraz z opiekunami na zajęcia do najstarszej polskiej szkoły. Przygotowywane są tam różne formy teatralne (skecze, scenki, bajki) i wystawiane w kraju, ale także za granicą (Litwa).

Aktualnie "młodzi artyści" pracują nad inscenizacją bajki "Galimatias".

   W regularnych działaniach grupy teatralnej biorą udział, oprócz naszych wychowanków, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 oraz Liceum im. St.Małachowskiego. Spotkaniom towarzyszy dobra zabawa i serdeczna atmosfera. Stają się one sposobnością do poznawania kolegów i koleżanek, do budowania przyjacielskich więzi. Poza tym działalność teatru intergracyjnego pokazuje, iż kontakt ze sztuką i działania artystyczne uczą, bawią i wychowują.