INNOWACJA - „Po koncercie” - w świecie dźwięków i emocji
Czytaj więcej...
Odbiorcy innowacji:

          I, II i III etap edukacyjny dla uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności
intelektualnej

Przewidywany termin:

          01.04.2015 - 24.06.2016

Innowacja spełnia wymogi określone w §1 ust. 1 i 3, §3 rozporządzenia MENiS
z dn. 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Opiniowanie - uchwałą Rady Pedagogicznej.


Innowacja obejmująca uczniów I, II i III etapu edukacyjnego. Celem jest rozwój
umiejętności wokalnych, wrażliwości muzycznej, ale także rozwój społeczny i
emocjonalny wychowanków.
Orkiestra reprezentuje placówkę na koncertach szkolnych, miejskich oraz na
konkursach.
Udział w występach rozwija koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową i koncentrację
uwagi. Uczy samodzielności i oswaja z publicznym występem.


Autor:

p. Krzysztof Szlom
Powrót
Strona główna SP Nr 9