Projekt edukacyjny „Płock - moja mała ojczyzna” wprowadza w świat wartości
historycznych i kulturowych o znaczeniu uniwersalnym.

Im lepiej poznamy naszą bliższą i dalszą okolicę, tym lepiej ją zrozumiemy, bo
przecież poznać to zrozumieć. Nie sposób zatem pojąć współczesności, w której
żyjemy ani projektować przyszłości bez oparcia w historyczne korzenie.
Obecnie jesteśmy uczniami kl. III C Gimnazjum nr 7 w Płocku. Realizacji projektu
poświęciliśmy blisko 40 godzin naszego wolnego czasu.


Rozpoczęliśmy od gromadzenia informacji z zakresu historii i kultury Płocka,
poznaliśmy baśniowy świat legend, stworzyliśmy malowaną historię powstania
miasta, by następnie wyruszyć na poszukiwania życzliwych elfów i dobrych smoków.


W roku szkolnym 2011/2012 wydaliśmy książeczkę dla naszych kolegów
i koleżanek z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną.

Oto skład naszej klasy:

Rafał, Rafał, Arkadiusz, Mateusz, Dorian, Kamil, Andrzej, Krystian, Przemysław,
Michał.


Koordynatorem projektu jest pani Anna Kamińska, zaś realizatorami
panie: Magdalena Walawska Damrawa Korzeniewska.
Przedstawimy się
Strona główna Gimnazjum Nr 7
Powrót