Program BEZPIECZNA +

poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią
Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią - to główny cel programu „Bezpieczna+”, który jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

Nasz Ośrodek przystąpił do programu po raz pierwszy. Obszar, którym się zajęliśmy to poprawa bezpieczeństwa w szkole - pierwsza pomoc.

Program był realizowany od października do grudnia bieżącego roku szkolnego na terenie  naszej placówki.

Działania, które zrealizowaliśmy w ramach programu BEZPIECZNA+ to:
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców,
lekcje i warsztaty o tematyce bezpieczeństwa i udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
zakup sprzętu medycznego do szkoleń z zakresu BLS/ALS (fantomy, defibrylator),
zakup walizek typu A i C (wyposażenie apteczki),
konkurs plastyczny dla wszystkich klas pt. „Wiem jak postępować, gdy życie i zdrowie jest zagrożone”,
turniej wiedzy i umiejętności dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,
nagranie teledysku z udziałem uczniów naszego Ośrodka.
Nasz projekt będzie kontynuowany w omawianym obszarze przed wakacjami.
Tygodnik Płocki o Programie Bezpieczna + w SOSW Nr1
Monika Wierzbicka
Powrót