Śpiewam z pasją, tańczę z pasją -
- edycja 2014
W dniu 27 marca 2014 r. odbył się II Międzyszkolny Festiwal Integracyjny "Śpiewam z pasją, tańczę z pasją," zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Płocku pod honorowym patronatem prezydenta miasta - pana Andrzeja Nowakowskiego.

Bawiliśmy się wspaniale w rytmach muzyki tanecznej, w ciepłej, familiarnej atmosferze. W tym klimacie sztuki rozrywkowej dobrej próby powitaliśmy wiosnę. Nasi uczniowie zespołu tanecznego ze szkoły podstawowej wykonali brawurowo taniec "Kazaczok," za który otrzymaliśmy wyróżnienie. Natomiast Magdalena z kl. III zdobyła I miejsce.

Serdecznie gratulujemy młodym artystom oraz ich opiekunom: pani Wiesławie Jankowskiej i panu Krzysztofowi Szlomowi.

Dziękujemy Wam za otwieranie drzwi do tajemniczych ogrodów sztuki.
Urszula Stolarczyk
Powrót