¦piewam z pasj±, tańczę z pasj± -
- edycja 2014
W dniu 27 marca 2014 r. odbył się II Międzyszkolny Festiwal Integracyjny "¦piewam z pasj±, tańczę z pasj±," zorganizowany przez Szkołę Podstawow± nr 3 w Płocku pod honorowym patronatem prezydenta miasta - pana Andrzeja Nowakowskiego.

Bawili¶my się wspaniale w rytmach muzyki tanecznej, w ciepłej, familiarnej atmosferze. W tym klimacie sztuki rozrywkowej dobrej próby powitali¶my wiosnę. Nasi uczniowie zespołu tanecznego ze szkoły podstawowej wykonali brawurowo taniec "Kazaczok," za który otrzymali¶my wyróżnienie. Natomiast Magdalena z kl. III zdobyła I miejsce.

Serdecznie gratulujemy młodym artystom oraz ich opiekunom: pani Wiesławie Jankowskiej i panu Krzysztofowi Szlomowi.

Dziękujemy Wam za otwieranie drzwi do tajemniczych ogrodów sztuki.
Urszula Stolarczyk
Galeria zdjęć
Powrót