SOSW Nr 1 najlepsze
w rankingach!
Nasi uczniowie zadziwiają nas. Przez trzy lata uzyskali b. dobre wyniki w SPRAWDZIANIACH KLAS VI.

W roku 2011 średni wynik dla naszej szkoły wyniósł 24,33 pkt. (w tym samym czasie w gminie 22,63, podobnie jak w powiecie). W roku 2012 nasz średni wynik to 26,75 pkt. (w gminie 25,83, podobnie w powiecie).

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VI ponownie zaprezentowali wysoki poziom względem średnich wyników w okolicy (w naszej szkole średni wynik to 29,38 pkt., w gminie i powiecie - 26,80 pkt.).
Urszula Stolarczyk
Powrót