Podziękowania Rodziców
Mój syn w tym roku szkolnym kończy naukę w gimnazjum. Uczy się dobrze, występuje w przedstawieniach, tańczy i śpiewa.

Chcę podziękować wszystkim nauczycielom za to, że go wspierają i doceniają.

To właśnie w tej szkole moje dziecko rozkwitło.
Beata Bronowska,
mama ucznia
klasy III gimnazjum
Powrót
pp. Dudzińscy p.Palczewska p.Mitek
p.Głogowska Rodzice Szymka Przybylskiego p.Pankowska
p.Żaglewska p.Zielińska pp.Kokoszczyńscy
mama Szymona Bronka p.Kobuszewska pp. Dąbrowscy
pp.Krysiak p.Szczepańska p.Jasiorska
mama Kuby Cichockiego p.Dużyńska p.Dudzińska
pp.Karpińscy p.Dydak p.Krużmanowska
p.Orzechowska p. Grabarczyk (1) p. Grabarczyk (2)
Za życzliwość i serdeczność, ogromną pracę włożoną w wychowanie młodzieży, za dbałość o nich i profesjonalizm.
Dziękuję,

Katarzyna Głogowska
mama uczennicy
klasy III gimnazjum