Podjazd dla osób na wózkach,
Bezpieczne szyby w gablotach,
Antyramy z pleksy,
Obudowy grzejników,
Klamki w oknach z blokadą,
Drzwi wyjściowe ze szkoły otwierane na kartę,
Podłoga antypoślizgowa na parterze,
Taśmy antypoślizgowe na schodach i w łazienkach,
Czujniki ruchu w internacie w celu zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków w godzinach nocnych.
Bezpieczeństwo jest priorytetowym zadaniem naszego Ośrodka.

Nauczyciele, dyrekcja i pracownicy niepedagogiczni starają się zapewnić w placówce bezpieczne warunki.

W tym celu podjęto następujące działania:
NASZA SZKOŁA JEST BEZPIECZNA
Opracowano regulaminy szkolne:
Dyżurów nauczycieli,
Wycieczek szkolnych,
Dowozu uczniów,
Stołówki,
Pracowni przedmiotowych,
Sali gimnastycznej,
Świetlic szkolnych.
Profilaktyki,
Strategię wychowawczą Ośrodka.
Sprzęt przeciwpożarowy,
Kamizelki odblaskowe na wycieczkach,
Apteczka w każdym pomieszczeniu,
Instrukcje obsługi urządzeń.
Opieka pielęgniarki w ciągu dnia,
Dyżury nauczycieli i pomocy nauczyciela podczas przerw i pobytu na stołówce,
Wykwalifikowana pomoc nauczyciela w trakcie dowozu uczniów busem szkolnym.
Socjoterapeutyczne,
Psychoedukacyjne,
Konkursy tematyczne: "Bezpieczne wakacje", "Bezpieczne ferie",
Zajęcia profilaktyczne.
Opracowano programy:
Zainstalowano monitoring.
Poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia:
Dostosowano otoczenie szkolno-edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami:
Zniwelowano bariery architektoniczne.
Wyposażono szkołę w sprzęt zwiększający bezpieczeństwo:
Dostosowano organizację pracy dla zapewnienia
optymalnego bezpieczeństwa: