IX Edycja
Integracyjnego Konkursu
Plastycznego
Powrót
Napisała:
Renata Scott
„Otwórzmy swoje serca dla wszystkich”
17 grudnia 2012 roku odbyło się rozstrzygnięcie IX Edycji Integracyjnego Konkursu Plastycznego pod w/w tytułem. Organizator i inicjator przedsięwzięcia to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1,  a odbiorcy- wychowankowie przedszkoli i szkół różnego typu. Nadrzędnym celem imprezy  stało się popularyzowanie integracji i uwrażliwianie osób pełnosprawnych, a w szczególności środowisk uczniowskich, na potrzeby osób niepełnosprawnych.


W 2012 roku uroczystość zorganizowana została pod kierownictwem pań: Bożenny Szlom, Moniki Wierzbickiej i Katarzyny Skupniewskiej. Napłynęło ponad 40 prac z Płocka i okolic. Po raz pierwszy w konkursie wzięła udział Szkoła Specjalna w Dobruszce (Czechy). Rozstrzygnięcie konkursu wyznaczono na okres przedświąteczny, jako że atmosfera wigilijna podkreśla wartość niesienia pomocy słabszym i potrzebującym.Na uroczystości zaprezentowała program artystyczny „Jasełka” grupa teatralna stworzona z uczniów, wychowawców internatu oraz nauczycieli SOSW  Nr 1 pod przewodnictwem reżyserki przedstawienia - pani Renaty Dziublińskiej.  Wystąpiła również orkiestra szkolna pod opieką pana Krzysztofa Szloma.