Sukcesy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. Ks. Jana Twardowskiego w Płocku
Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji
OSPAR 2012
28 listopada odbyła się XVII Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR 2012 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szkoła Podstawowa nr 9 przy SOSW nr 1,  zdobyła  Wyróżnienie Specjalne przyznane w imieniu Prezydenta Miasta Warszawy przez panią Hannę Gronkiewicz-Waltz za bogatą prezentację sceniczną. Wyróżnienie zdobyło Gimnazjum nr 7 przy SOSW nr 1. Uhonorowany  został w br.,  jako  jedyny nauczyciel - Krzysztof Szlom.
OSPAR DYPLOM OSPAR DYPLOM Wyróżnienie Specjalne
OSPAR DYPLOM OSPAR DYPLOM Wyróżnienie Specjalne
Powrót
Być artystą Nie każdy może!
Występ na festiwalu OSPAR stanowił dla płockich uczniów SOSW nr 1 poważną próbę sił i emocji.  Na warszawskiej scenie pojawili się bowiem przedstawiciele z całej Polski! „Kiedy wchodziliśmy na scenę, towarzyszyły nam i podekscytowanie, i strach, ale… daliśmy radę” - opowiadali rozentuzjazmowani.  SOSW nr 1 uzyskało oficjalne zaproszenie do przybycia od Dyrektora Przeglądu mgr Mieczysława Sędzickiego. Dyrektor placówki pan Bogusław Kaczkowski odpowiedział: tak.

W Warszawie wystąpiła grupa 30 uczniów z Ośrodka. Szkoła Podstawowa nr 9 - pod opieką pana Krzysztofa Szloma - zaprezentowała utwór instrumentalny do muzyki Piotra Czajkowskiego. Natomiast Gimnazjum nr 7 wystąpiło z inscenizacją muzyczno-ruchową „O tym, jak na płockiej ziemi powstał Zalew Sobótka” przygotowaną pod opieką pań: Elżbiety Czwakiel, Anny Majczak-Włosiak, Izabeli Cierpikowskiej, Bożeny Andruszkiewicz, Ewy Grzemskiej oraz z układem tanecznym „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” przygotowanym pod opieką pani Anny Majczak-Włosiak.

Przed jury w ciągu całego dnia zaprezentowało się aż 27 zespołów! Ogłoszenie wyników nastąpiło ok. godziny 20.00. Wtedy patroni honorowi imprezy zaczęli uroczyste wręczanie dyplomów, nagród i wyróżnień. „Emocjom nie było końca. Słyszeliśmy okrzyki radości, brawa, brawa i jeszcze raz brawa”- wspominali.  To niebywały zaszczyt móc w ogóle tam być, nie mówiąc już o laurach…

Uczniom SOSW nr 1 zostały uroczyście wręczone nagrody i wyróżnienia na podium Auli im. J. Korczaka. Nauczyciel Krzysztof Szlom, jako jedyny opiekun, uzyskał specjalne wyróżnienie i nagrodę książkową. To sukces, na który niewątpliwie złożyły się lata pracy wszystkich zaangażowanych: dyrekcji, nauczycieli, podopiecznych, a przede wszystkim miłość do dzieci.

OSPAR ma charakter cykliczny. Organizowane jest nieprzerwanie od 1996 roku dla społeczności akademickiej ośrodka warszawskiego, dofinansowywana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej. Patronami honorowymi imprezy do tej pory byli m.in. J. M. Rektor APS, Marszałek Sejmu RP, Minister Sprawiedliwości, Prezydent Miasta Warszawy, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego i inni. Ten ogólnopolski przegląd twórczości artystycznej (wokalnej, muzycznej, tanecznej, kabaretowej) solistów i zespołów ze specjalnych placówek opiekuńczych, wychowawczych oraz zakładów poprawczych, jest nie tylko okazją do pokazania młodych talentów. Imprezie przyświeca również inny cel - integracja pomiędzy społecznością placówek, studentami oraz kadrą naukową.  Pomiędzy 15 minutowymi prezentacjami, uczniowie i nauczyciele wymieniali się własnymi doświadczeniami i artystycznymi, i tymi zwykłymi - szkolnymi. Pobyt w Warszawie był również okazją do zwiedzenia z przewodnikiem Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie znajduje się grób ks. Jana Twardowskiego - patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku.
Renata Scott