Powrót
Program BEZPIECZNA +

poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią
Tygodnik Płocki, numer 50, z dnia 13-go grudnia 2016, opisuje działania edukacyjne  przeprowadzone w ramach Programu Bezpieczna + w SOSW Nr1 na rzecz uczniów Ośrodka...
Paweł Nowicki