Program BEZPIECZNA +

Przygotowane szkolenia i praca edukacyjna
z wychowankami
SOSW Nr 1
Powrót
Uczniowie naszego Ośrodka przeszli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadkach.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach z zainteresowaniem i uwagą, chętnie poddając się symulowanym zabiegom i ucząc się - poprzez przygotowane dla nich praktyczne ćwiczenia - sposobów udzielania pierwszej pomocy i podtrzymywania życia osób poszkodowanych w wypadkach.
Paweł Nowicki