II edycja Międzyszkolnego Konkursu
MAM TALENT
21 marca 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 był organizatorem II edycji
Międzyszkolnego Konkursu MAM TALENT, który odbył się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w
Płocku.

Konkurs miał na celu:
- popularyzację działań artystycznych w szkołach,
- promocję alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- umożliwienie prezentacji pasji i zainteresowań dzieci.
- motywowanie uczniów i budzenie ich wiary w swoje możliwości,
- podniesienie wśród dzieci własnej wartości.

Zadaniem konkursu było umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności
dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej wspólnie
z kolegami w pełni sprawnymi przed szeroką publicznością. Tego typu działania
integracyjne pozwalają zwalczać różnorodne bariery i ograniczenia w społeczeństwie.

Uczestnikami tegorocznego przeglądu byli uczniowie szkół z terenu miasta
Płocka oraz sąsiadujących z miastem gmin:
Powrót
Joanna Maciakiewicz
SOSW Nr 1 w Płocku,
ZSOS Nr 7 W Płocku,
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku,
ZSS w Goślicach,
Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku,
Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym,
Szkoły Podstawowej w Staroźrebach.
Uczestnicy zaprezentowali swoje talenty:
recytatorsko-aktorskie,
wokalne,
taneczne,
gry na instrumentach muzycznych.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy pasji w rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień.