Zimy czas i czar - w oparciu o baśń „Dziewczynka z zapałkami”
    W styczniu 2018 w szkolnej bibliotece odbywały się zajęcia na temat: Zimy czas i czar - w oparciu o baśń „Dziewczynka z zapałkami”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas IV - VII SP oraz II-III Gimnazjum. Miały one na celu przypomnienie treści baśni H.Ch. Andersena, ćwiczenie koncentracji uwagi i percepcji wzrokowej. Podczas zajęć dzieci układały wyrazy z rozsypanki literowej, ćwiczyły umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Poza tym układały puzzle tematyczne.
Powrót
Urszula Stolarczyk