Każdego roku, SOSW Nr 1 organizuje szereg imprez integracyjnych -
dla dzieci i ich rodziców, bądź opiekunów. Niektóre mają zasięg regionalny,
a zapraszani goście przybywają do nas z odległych stron.
Nasi Wychowankowie biorą też udział w szeregu imprez i wydarzeń
kulturowo-oświatowych, rozwijających ich talenty i zainteresowania,
a organizowanych przez inne ośrodki.
Dni Biedronki
w SOSW Nr 1
Integracyjny Konkurs Plastyczny w SOSW Nr 1
Zielono mi - jak witamy Wiosnę w SOSW Nr 1
Dni Bibliotek Szkolnych
w SOSW Nr 1
Regionalny Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego
w SOSW Nr 1