IV edycja Regionalnego Konkursu Poezji
ks. Jana Twardowskiego
Maria Malewska-Figat
„Każdy z nas został stworzony by byś szczęśliwym, ma kochać i być kochanym”

miłość i przyjaźń w poezji księdza Jana od Biedronki
W dniu 5 czerwca 2013 roku w naszym Ośrodku odbył się po raz czwarty
Regionalny Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego dla uczniów z
niepełnosprawnością umysłową z regionu płockiego. Jesteśmy zadowoleni, że
konkurs poezji wpisał się na stałe w kalendarz imprez miasta Płocka
organizowanych dla uczniów szkół specjalnych. Warto podkreślić, że jest to jedyny w 
naszym regionie  konkurs poezji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Cieszymy się, że z roku na rok rośnie liczba chętnych uczestników. Dzieci i młodzież
prezentują swoje możliwości na wysokim, wyrównanym poziomie.

W tym roku nasz Ośrodek gościł uczestników z ośmiu placówek z Gostynina,
Sierpca, Mocarzewa, Goślic i z Płocka (SP 22, SOSW Nr2, ZSOS Nr 7, SOSW Nr1).

Konkurs obejmował  cztery kategorie:  recytatorski, plastyczny, muzyczny i od
bieżącego roku konkurs fotograficzny. Celem konkursu jest popularyzowanie
twórczości ks. Jana Twardowskiego, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni,
zdolności plastycznych i muzycznych inspirowanych poezją, integracja środowisk
uczniowskich oraz rewalidowanie zaburzonych funkcji poprzez art.-terapię.

Honorowy patronat po raz drugi objął pan Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta
Płocka. Tematem tegorocznego konkursu  była miłość i przyjaźń w poezji księdza
Jana od Biedronki
„Każdy z nas został stworzony po to by być szczęśliwym, ma kochać i być
kochanym”.

Do konkursu szkoły zgłosiły  po trzech uczestników w każdej z kategorii, którzy
zostali wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Organizacja konkursu utrzymana
została w atmosferze kawiarenki poetyckiej. Prezentacjom konkursowym
przysłuchiwało się jury w składzie: p. W. Gołebiewska - płocka poetka, p. Laura
Dyczko  z Płockiej Galerii Sztuki, p. Jolanta Junkiert - nauczycielka  muzyki w
szkole podstawowej w Płocku i p. Katarzyna Rozmanowska - zastępca kierownika
szkoleń praktycznych w SOSW Nr 2 w Płocku.

Występy uczestników przeplatane były piosenkami do wierszy księdza Jana od
biedronki, oraz prezentacjami multimedialnymi pt. „Bliscy i oddaleni” przygotowana
przez p. Bogusława Kaczkowskiego i „Życie i twórczość ks. Jana Twardowskiego” -
opracowana przez p. Agatę Zdrojewską.   Uczestnicy  i zaproszeni goście mogli
obejrzeć  ciekawe  przedstawienie pt. „Samotność”, które przygotowała grupa
teatralna z Gimnazjum pod  kierunkiem p. Wiesławy Jankowskiej.

Konkurs piosenki i recytatorski był na wysokim poziomie. Jury stanęło przed bardzo
trudnym zadaniem wyłonienia laureatów. Nasi uczniowie zdobyli wysokie
punktowane miejsca w konkursie poezji: Patryk B., Agnieszka K., Patrycja B.,
Paulina M.

Tegoroczny konkurs pokazał, że MIŁOŚĆ jest piękna nie tylko w poetyckich wersach,
ale także w prostych ludzkich gestach. Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim opiekunom, którzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowali swoich
podopiecznych, organizatorom, którzy włożyli ogrom pracy, by ten dzień był
szczególny i wyjątkowy. Składamy podziękowania sponsorom, których
bezinteresowna pomoc pozwolił zrealizować nasz projekt na tak wysokim poziomie.


Główni organizatorzy konkursu:
   p. Maria Malewska-Figat
   p. Elżbieta Czwakiel
   p. Magdalena Walawska

Zaangażowanie w realizację projektu:
1. p. E. Tomkiel,
2. p. A. Tyburska,
3. p. K. Skupniewska
4. p. D. Korzeniewska
5. p. B. Kaczkowski,
6. p. A. Zdrojewska,
7. p. W. Jankowska
8. p. J. Trzcińska
9. p. U. Stolarczyk
10. p. B. Rogulska
11. p. P. Nowicki
12. p.  M. Wierzbicka