Czytaj więcej...
Jeśli Państwa dziecko ma problemy z nauką
i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

zapraszamy do naszego Ośrodka!