Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
mgr Izabela Cierpikowska


Zastępca Dyrektora Ośrodka
mgr Katarzyna Skupniewska


Kierownik Internatu
mgr Anna Tyburska
Kadra pedagogiczna
Powrót
Nauczyciele specjaliści z zakresu:
O
oligofrenopedagogiki
O
tyflopedagogiki
O
surdopedagogiki
O
logopedii
O
resocjalizacji
O
terapeuci integracji sensorycznej