Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
mgr Bogusław Kaczkowski


Zastępca Dyrektora do Spraw Gimnazjum nr 7
mgr Maria Malewska-Figat


Zastępca Dyrektora do Spraw Szkoły Podstawowej nr 9
mgr Weronika Ryniak


Kierownik Internatu
mgr Renata Dziublińska
Kadra pedagogiczna
Powrót
Nauczyciele specjaliści z zakresu:
O
oligofrenopedagogiki
O
tyflopedagogiki
O
surdopedagogiki
O
logopedii
O
resocjalizacji
O
terapeuci integracji sensorycznej