Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
mgr Bogusław Kaczkowski


Zastępca Dyrektora Ośrodka
mgr Maria Malewska-Figat


Kierownik Internatu
mgr Renata Dziublińska
Kadra pedagogiczna
Powrót
Nauczyciele specjaliści z zakresu:
O
oligofrenopedagogiki
O
tyflopedagogiki
O
surdopedagogiki
O
logopedii
O
resocjalizacji
O
terapeuci integracji sensorycznej