Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest otwarty dla każdego dziecka, które ma trudności w zdobywaniu wiedzy w szkole ogólnodostępnej. Nasze szkoły nie dzielą uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych. Dostrzegamy w każdym uczniu pewne predyspozycje, umiejętności i rozwijamy je. Wymagania programowe są dostosowane do możliwości każdego. Tu uczniowie mogą się odnaleźć i spełniać swoje i swoich rodziców oczekiwania - oczekiwania edukacyjne, wychowawcze i społeczne. Tu często otrzymują wsparcie materialne.
Misja Ośrodka
Powrót
Nasza szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do życia w zmieniającym się świecie.

Tu otrzymasz pomoc i przyjazną dłoń w chwilach niepewności, samotności
i zagubienia.