Szanowni Rodzice!
Jeśli Państwa dziecko ma problemy z nauką i posiada
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -
zapraszamy do naszego Ośrodka.
W Szkole Podstawowej nr 9
i Gimnazjum nr 7:
obowiązuje ta sama podstawa programowa, co w szkołach ogólnodostępnych,
metody i treści nauczania dostosowane są do możliwości każdego ucznia,
uczniowie przygotowywani są do jak największej samodzielności,
przygotowujemy uczniów do funkcjonowania
w zmieniającej się rzeczywistości,
stwarzamy warunki umożliwiające każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu,
wspieramy rozwój osobowości każdego wychowanka,
jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z rodzicem,
zapewniamy uczniom i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa.
Drodzy Rodzice!

Jeśli zawiedziemy Państwa zaufanie, w każdej chwili możecie
przenieść swoje dziecko do szkoły ogólnodostępnej.
"To my jesteśmy dla uczniów, a nie uczniowie dla nas".
Opinie rodziców
"Dzięki indywidualnemu podejściu nauczycieli do uczniów moje dziecko z chęcią i uśmiechem chodzi do tej szkoły"
Ewa Zielińska
"Jestem mamą-14-letniej dziewczynki z zespołem Downa. Trzy lata temu, kiedy córka kończyła trzecią klasę powszechnej szkoły podstawo­wej, stanęliśmy przed decyzją zmiany szkoły dla dobra naszego dziec­ka. Uważam, że umieszczając Krzysię w Szkole Podstawowej nr 9 w Płocku dokonaliśmy właściwego wyboru. Pracują tu nauczyciele o wyjątkowej wrażliwości na problemy uczniów. Poświęcają uczniom wie­le zaangażowania, czasu i troski. Prowadzą ciekawe zajęcia, którymi budzą zainteresowania wśród uczniów i motywują ich do nauki"
Celina Dudzińska
Opinie uczniów
"Nareszcie ktoś mnie zrozumiał"
Aneta
"Teraz w końcu wiem, co mówią do mnie na lekcjach"
Piotrek
"Moja mama przyszła zadowolona z zebrania klasowego"
Kinga
Nabór uczniów do Ośrodka trwa cały przez cały rok szkolny!