W tygodniu, nasz internat staje się drugim domem dla uczniów, uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum. To miejsce, w którym dzieci relaksują się, odpoczywają oraz pod troskliwym okiem wychowawców uczą się i odrabiają lekcje.
W internacie wychowankowie rozwijają także swoje zainteresowania oraz poznają zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Biorą udział w licznych przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i prozdrowotnym.

By zapewnić wszechstronny rozwój wychowawcy współpracują z wieloma instytucjami o charakterze kulturalno-oświatowym m. in.: z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży" Chotomek", z Domem Kultury, z muzeami, z Liceum Ogólnokształcącym
im. S. Małachowskiego, z Teatrem Dramatycznym. Biorą udział w licznych imprezach organizowanych na terenie miasta Płock. Wszyscy wychowawcy starają się stworzyć
w internacie domową atmosferę oraz zapewnić prawidłowe relacje między wychowankami oparte na wzajemnym zaufaniu i tolerancji.
Internat Szkolny
Powrót
Przejdź do strony naszego internatu...