INNOWACJA - „Z komputerem na ty” - w świecie dźwięków i emocji
Czytaj więcej...
Odbiorcy innowacji:

          II i etap edukacyjny o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej

Przewidywany termin:

          01.04.2015 - 24.06.2016

Innowacja spełnia wymogi określone w §1 ust. 1 i 3, §3 rozporządzenia MENiS
z dn. 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i
eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Opiniowanie - uchwałą Rady Pedagogicznej.

Celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez
wykorzystanie naturalnego zainteresowania komputerem. Samodzielne korzystanie z
narzędzi edytora grafiki, za pomocą których uczniowie tworzą proste prace plastyczne.
Zajęcia rozwijają zainteresowania i wyobraźnię twórczą uczniów oraz koncentrację
uwagi.
Ta forma zajęć daje możliwość obcowania z komputerem dzieci z różnych środowisk,
często nie posiadających komputera i internetu w domu

Autor:

p. Dorota Dąbrowska
Powrót
Strona główna SP Nr 9