Orkiestra „Po Koncercie”
- nasza wizytówka
Twórcą i dyrygentem orkiestry „Po Koncercie” jest Pan Krzysztof Szlom, laureat
nagrody  Prezydenta Miasta Warszawy i nagrody Prezydenta Miasta Płocka oraz
wyróżnienia Kuratora Katedry UNESCO przy APS w Warszawie.

Orkiestra reprezentuje SOSW Nr 1 na wielu imprezach ogólnopolskich i
miejskich:

- kilkakrotnie na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych OSPAR
w Warszawie,
- Mazowieckim Rozpoczęciu Roku Szkolnego 2014/2015,
- Dniach Historii Płocka
- Jarmarku Tumskim (wielokrotnie)
Udział w występach rozwija koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, koncentrację
uwagi. Uczy samodzielności. Rozwija emocjonalnie i społecznie. Występy są
ogromnym przeżyciem dla uczniów i ich rodziców.

Cyklicznie orkiestra występuje na:

- Przeglądzie „Śpiew rodzi uśmiech” w Gostyninie,
- Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Mocarzewie,
- Międzyszkolnym Festiwalu Integracyjnym” Śpiewam z pasją, tańczę z pasją”.

Ogromne wrażenie zrobiła orkiestra na koncercie charytatywnym„ Wiosenne
przebudzenie serc” w Dobrzykowie, obchodach Dni Osób Niepełnosprawnych w
Galerii WISŁA.

Mali artyści wystąpili na spotkaniu Honorowych Krwiodawców w Urzędzie Miasta
Płocka oraz dla emerytów w Urzędzie Gminy Stara Biała.
Zachwycili swoim występem Panie z Klubu Amazonek.
Orkiestra „Po koncercie” promuje naszą szkołę w licznych występach np.:

- kościele w Borowiczkach,
- kościele w Gąbinie,
-  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej,
- Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości,
- Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica,
- kościele w Radziwiu,
- Bazylice Katedralnej,
- kościele św. Stanisława Kostki.

Występy orkiestry są zawsze niezwykłą atrakcją dla rodziców podczas uroczystości
szkolnych- Jasełek, Święta Niepodległości, Uroczystości Wielkanocnych, rozpoczęcia
i zakończenia roku szkolnego.

Dla uczniów udział w występach to okazja do zabawy, uśmiechu, ale także rozwijania
umiejętności i wrażliwości muzycznej.

Gratulujemy pomysłu na rozwijanie zainteresowań wśród uczniów.

Jesteśmy pod wrażeniem energii i kunsztu dyrygenta Pana Krzysztofa Szlom.
tekst:
Weronika Ryniak