Projekt edukacyjny „Malowana historia Płocka. Legenda „Serce Elfa”.
Magia i rzeczywistość
”.


Czas trwania projektu:

wrzesień 2013 - czerwiec 2014
Strona główna Gimnazjum Nr 7
Powrót
Cele projektu:
1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
Wzmocnienie więzi z kulturą, historią i przyrodą.
Forma realizacji: rajdy, wycieczki, lekcje edukacyjne.
2. Poznanie roli literatury - legenda „Serce Elfa” w kształtowaniu
obrazu miasta.
Forma realizacji: lekcje edukacyjne.
3. Rozwijanie wyobraźni, fantazji, twórczego myślenia i działania.
4. Zajęcia arteterapii, czyli terapii przez sztukę. Wykonanie makiety
„Serce Elfa - Magia i rzeczywistość”. Poznanie różnych materiałów
plastycznych.
5. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, integracja grupy.
Czytaj więcej...