Co roku, Wychowankowie SOSW NR 1 z radością witają
Panią Wiosnę...