Hej, hej!

Czy powitaliście już Wiosnę? My jak najbardziej tak. 21 marca 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 zgotowali Pani Wiośnie prawdziwe powitanie na skalę światową. Niestety, nikt jej osobiście nie widział, ale Pani Wiosna pozostawiła list, w którym gorąco wszystkich pozdrawiała, dziękowała, że czekaliśmy na nią z utęsknieniem. Przeprosiła za to, że nie mogła bawić się z nami w zgadywanki i szarady, ale musiała przecież złotym kluczem pootwierać wszystkie pąki, bo zawilec nie chce rosnąć, taki z niego tchórz.

Młodsze klasy SP nr 9 oraz uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych powitali Panią Wiosnę, odgadywali wiosenne zagadki, śpiewali wiosenne piosenki. Odbył się również pochód żegnający Marzannę, odprowadziliśmy ją do symbolicznej "Wisełki" i życzyliśmy szerokiej drogi, pomyślnych wiatrów itp. Podczas naszego spotkania wszyscy uczestnicy mieli na sobie zielone elementy stroju.

Odbył się również konkurs na "Najładniejsze Zielone Coś". Nagrodami były warzywa na wiosenną sałatkę i bony na: Wiosenne spacery do parku oraz na Uśmiech pani wychowawczyni, do realizacji pięć dni w tygodniu.
Serdecznie pozdrawiamy: Magdalena Dendys, Katarzyna Pawlak, Monika Raczyk.

Dekoracje przygotowały: Anna Rycharska-Kozłowska, Alicja Wiśniewska, Katarzyna Bielicka, Iwona Bujalska-Wójcik, Marzena Gralicka Justyna Krawiel, Magdalena Dendys, Katarzyna Pawlak, Monika Raczyk.

Muzyka: Michał Sobiesiak, Krzysztof Szlom.

Serwis foto: Katarzyna Skupniewska, Bogusław Kaczkowski.

Pomoc techniczna po imprezie: Anna Majczak -Włosiak, Paulina Gralicka, Katarzyna Pawlak, Aneta Sadkowska, Krzysztof Szlom.
Zielono mi...
Powitanie wiosny w SOSW Nr1
Katarzyna Pawlak