Szkoła Podstawowa Nr 9
W skład SP wchodzą:
klasy I-III - I etap edukacyjny
klasy IV-VI - II etap edukacyjny
zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
Img_4898 Img_4925
Img_4861 Andrzejki SP 2012 117
Andrzejki SP 2012 006 Img_2714
Innowacje pedagogiczne
w Szkole Podstawowej Nr 9