Szkoła Podstawowa Nr 9
W skład SP wchodzą:
klasy I-III - I etap edukacyjny
klasy IV-VI - II etap edukacyjny
zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
Innowacje pedagogiczne
w Szkole Podstawowej Nr 9