Projekt edukacyjny "Malowana historia Płocka. Legenda "Serce Elfa".
Magia i rzeczywistość
".
Strona główna Gimnazjum Nr 7
Powrót
Poprzednia strona
    Uczniowie realizujący projekt:
A. Balicka
K. Jabłoński
D. Zamkowski
J. Pikała
A. Baranowska
K. Kotarski
K. Lewandowski
K. Salamądry
J. Bidzińska
A. Kruk
K. Janowska
K. Tański
K. Bronowski
P. Sas
B. Koper
J. Tokarski
A. Głogowska
M. Staniszewski
K. Ochociński
R. Wroński

W roku szkolnym 2013/2014 przez uczniów klas: IIGB i IIIGC, realizowany był
projekt edukacyjny

"Malowana historia Płocka. Legenda "Serce Elfa".
Magia i rzeczywistość"
Koordynator projektu:

p. Anna Kamińska

Opiekunowie projektu:

p. Damrawa Korzeniewska
p. Elżbieta Tomkiel