Projekt edukacyjny:

Nowoczesna edukacja kluczem
do sukcesu uczniów
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku

1 października 2017 roku, rozpocznie się w SOSW Nr 1 projekt edukacyjny „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uzniów SPecjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku.


Zajęcia proponowane dla Państwa dzieci będą odbywały się na terenie Ośrodka.

Przewidziane dla Wychowanków Ośrodka zajęcia będą zajęciami bezpłatnymi.

Szczegółowy regulamin rektutacji oraz wszystkie pozostałe potrzebne dokumenty zamieszczamy poniżej. Prosimy się z nimi zapoznać oraz wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia dla Państwa wychowanków:
Powrót
Agnieszka Burdyka
Monika Wierzbicka

2. Załączniki do regulaminu
(dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 9):


2. Załączniki do regulaminu
(dla ucznia Gimazjum nr 7):3.  Załączniki do regulaminu (dla nauczyciela):


Wszelkich dodatkowych informacji udzielają asystenci koordynatora projektu.