Projekt edukacyjny:

Nowoczesna edukacja kluczem
do sukcesu uczniów
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku

1 października 2017 roku, rozpoczął się w SOSW Nr 1 projekt edukacyjny „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uzniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Płocku”.


Zajęcia proponowane dla Państwa dzieci odbywają się na terenie Ośrodka.

Prowadzone dla Wychowanków Ośrodka zajęcia są zajęciami bezpłatnymi.

Szczegółowy regulamin rektutacji oraz wszystkie pozostałe potrzebne dokumenty zamieszczamy poniżej. Prosimy się z nimi zapoznać oraz wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia dla Państwa wychowanków:
Powrót
Agnieszka Burdyka
Monika Wierzbicka

2. Załączniki do regulaminu
(dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 9):


2. Załączniki do regulaminu
(dla ucznia Gimazjum nr 7):3.  Załączniki do regulaminu (dla nauczyciela):


Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Asystenci Koordynatora Projektu.
Tegoroczne zajęcia rozpoczną się już 3 września 2018r.

W roku bieżącym rekrutacja uzupełniająca (składanie dokumentów) rozpoczyna się z dniem 14 września 2018r.
Tegoroczne zajęcia rozpoczną się już 3 września 2018r.

W roku bieżącym rekrutacja uzupełniająca (składanie dokumentów) rozpoczyna się z dniem 14 września 2018r.

Szczegowe informacje znajdą Państwo w paragrafie 4 regulaminu